De Binnentuinen perfect bereikbaar

De Binnentuinen ligt in het noordoostelijk deel van Wateringse Veld en grenst aan de ecologische natuurzone die door de wijk heen loopt. Landelijk gelegen dus, maar toch dicht bij de stad. Een combinatie van het beste van twee werelden.De twee historische linten Tomatenlaan en Strijpkade begrenzen De Binnentuinen aan de west- en oostzijde. 

Ecologische natuurzone

Langs de Tomatenlaan, loopt een deel van de ecologische natuurzone. Aan de zuidzijde vormt het Vlietpark de afbakening en aan de noordzijde sluit de buurt aan op de diepe kavels aan de Noordweg. Niet alleen aan de randen is veel groen te vinden. In De Binnentuinen zelf zijn diepe voor- en achtertuinen, groenstroken, plantsoenen, bermen en straatbomen prominent aanwezig.

Eco natuurzone

Auto, OV, Fiets

De Laan van Wateringse Veld is de centrale ontsluitingsweg van de wijk. Deze sluit aan op de N211, die deel uit maakt van de zuidwestelijke randweg rond Den Haag. De tramlijnen 16 en 17 verbinden Wateringse Veld met het Haagse centrum en de NS-stations Rijswijk, Den Haag HS en Den Haag CS. Een uitgebreid netwerk van buslijnen koppelt de wijk aan het regionale vervoersnet. Ook is er een fijnmazig netwerk van fietsroutes met goede aansluiting op recreatieve fietsroutes in de regio.

Bereikbaarheid