Bewonersplatform Wateringse Veld

Het Wateringse Veld heeft een actief bewonersplatform. Zij behartigt de belangen van kopers en organiseert activiteiten. Ook treedt zij op als klankbord.

Op de website van het Bewonersplaform Wateringse Veld staat informatie over leefbaarheid, veiligheid, jeugd en ouderen. Maar er is meer, zoals de activiteitenkalender. Leuk! Want zo blijf je altijd op de hoogte van wat er in jouw wijk te doen is.

Zie je schade aan straatmeubilair? Of zie je dat het vies is of beklad? Meld dit dan bij de gemeente Den Haag.

Meer weten over Wateringse Veld? Website Bewonersplatform
Schade melden aan straatmeubilair? Website Gemeente Den Haag